Tež trgovina d.o.o. Naslovna Sadržaj  English
 

TEŽ trgovina d.o.o.

 

Adresa
HR-10000 Zagreb
Folnegovićeva 10

 

Telefon
++385 0(1) 61 87 138
++385 0(1) 61 87 097

 

Fax
++385 0(1) 61 87 128

 

E-mail

Proizvodi

Izvori svjetlostI sa žarnom niti

Fluorescentne cIjevi

 

Štedne žarulje

Halogene žarulje

 

Visokotlačne žarulje s izbojem u plinu

Starteri za FC cIjevi

 

Propaljivači za natrijeve i metalhalogene žarulje

 

Prigušnice

 

Tehničke upute

Podnošci

Katalog proizvoda KATALOG PROIZVODA

Naš katalog proizvoda možete pregledati i/ili skinuti u PDF formatu ovdje.