Tež trgovina d.o.o. Naslovna Sadržaj  English
 

TEŽ trgovina d.o.o.

 

Adresa
HR-10000 Zagreb
Folnegovićeva 10

 

Telefon
++385 0(1) 61 87 138
++385 0(1) 61 87 097

 

Fax
++385 0(1) 61 87 128

 

E-mail

Visokotlačne žarulje

 

Visokotlačne žarulje udovoljit će zahtjevima većine primjena za unutrašnju i vanjsku rasvjetu. Visokotlačne žarulje rade na temelju izboja u parama (žive, halogenida natrija, talija, indija, disprozija, tulija, holmija) visokog tlaka unutar žiška, pri čemu nastaje intezivno vidljivo i nevidljivo zračenje. Žižak je od kvarcnog stakla za živine i metalhalogene žarulje, a od keramike (aluminijev trioksid) za natrijeve žarulje. U žižak se dodaju plemeniti plinovi radi lakšeg paljenja žarulje.

 

Žižak je ugrađen u balon koji je ispunjen inertnim plinom radi određenog odvođenja topline s vrućeg žiška i spriječavanja procesa oksidacije. U svrhu poboljšanja spektra, kod nekih žarulja na unutarnju stranu balona nanesen je fluorescentni prah koji ultravioletno zračenje pretvara u vidljivo. Zbog pojave izboja u plinu žarulja se ne smije izravno priključiti na mrežni napon jer bi došlo do samouništenja. Zbog toga žarulja mora biti u spoju s prigušnicom koja ograničava struju na iznos radne struje. Izuzetak je FLUOSOL žarulja koja unutar balona ima spiralu od volframa u spoju sa žiškom.

 

Natrijeve i metalhalogene žarulje trebaju i propaljivač za uspješno paljenje.