Tež trgovina d.o.o. Naslovna Sadržaj  English
 

TEŽ trgovina d.o.o.

 

Adresa
HR-10000 Zagreb
Folnegovićeva 10

 

Telefon
++385 0(1) 61 87 138
++385 0(1) 61 87 097

 

Fax
++385 0(1) 61 87 128

 

E-mail

Štedne žarulje - ravne

 

Štedne žarulje - 2U
Snaga (W) Napon (V) Trajnost (h) Promjer (mm) Dužina Max (mm) Koef. uzvrata boje
(Ra)
Temperatura boje
(K)
Podnožak
3 - 7 110/230 8000 40 115 - 135 ≥80 2700, 6700 E14/E27/B22
9 - 11 110/230 8000 40 145 - 155 ≥80 2700.6700 E14/E27/B22
5 - 11 110/230 8000 44 120 - 150 ≥80 2700, 6700 E27/B22
13 - 18 110/230 8000 44 160 - 190 ≥80 2700, 6700 E27/B22
5 - 11 110/230 8000 40 118 - 148 ≥80 2700, 6700 E14/E27/B22
13 - 18 110/230 8000 40 160 - 190 ≥80 2700, 6700 E14/E27/B22
3 - 7 110/230 8000 37 90 - 128 ≥80 2700, 6700 E14

 

Štedne žarulje - 3U
Snaga (W) Napon (V) Trajnost (h) Promjer (mm) Dužina Max (mm) Koef. uzvrata boje
(Ra)
Temperatura boje
(K)
Podnožak
7 - 11 110/230 8000 39 125 - 130 ≥80 2700, 6700 E14/E27/B22
13 - 15 110/230 8000 39 135 - 140 ≥80 2700.6700 E14/E27/B22
13 - 18 110/230 8000 54 135 - 155 ≥80 2700, 6700 E27/B22
20 - 26 110/230 8000 54 165 - 180 ≥80 2700, 6700 E27/B22

 

Štedne žarulje - 4U
Snaga (W) Napon (V) Trajnost (h) Promjer (mm) Dužina Max (mm) Koef. uzvrata boje
(Ra)
Temperatura boje
(K)
Podnožak
18 - 22 110/230 8000 56 185 - 195 ≥80 2700, 6700 E27/B22
24 - 28 110/230 8000 56 205 - 215 ≥80 2700.6700 E27/B22
26 - 28 110/230 8000 60 145 - 157 ≥80 2700, 6700 E27/B22
30 - 32 110/230 8000 60 165 - 176 ≥80 2700, 6700 E27/B22

 Jakost svjetlosti

Jakost svjetlosti nekog izvora je gustoća svjetlosnog toka u odnosu prema obuhvaćenom prostornom kutu, a jedinica je kandela (cd).

Kandela (cd)

Kandela je jakost svjetlosti u određenom smjeru izvora koji emitira monokromatsko zračenje valne dužine 555 nm (frekvencije 540x1012 Hz) i kojemu je snaga po jediničnom prostornom kutu 1/683 W.