Tež trgovina d.o.o. Naslovna Sadržaj  English
 

TEŽ trgovina d.o.o.

 

Adresa
HR-10000 Zagreb
Folnegovićeva 10

 

Telefon
++385 0(1) 61 87 138
++385 0(1) 61 87 097

 

Fax
++385 0(1) 61 87 128

 

E-mail

Starteri za FC cijevi

 

Neki izvori svjetlosti na bazi izboja u plinu niskog ili visokog pritiska (fluorescentne cijevi, visokotlačne žarulje i sl.) moraju imati, da bi se mogli zapaliti, u svom strujnom krugu ugrađeni izvor visoko naponskih impulsa.

 

Takvi impulsi mogu se generirati pomoću tinjavog prekidača ili posebnog elektronskog sklopa, pa prema načinu izvedbe razlikujemo tinjave i elektroničke propaljivače.

 


Starteri
Naziv Napon (V) Za flourescentne cijevi (W) Pakiranje (kom)
SF - 2 110 / 127 4, 6, 8, 15, 18, 20 50/2000
SF - 2 220 - 240 4, 6, 8, 15, 18, 20 50/2000
SF - 8 220 - 240 4, 6, 8, 13, 15, 18, 20, 30, 36, 40, 58, 65 50/12000