Tež trgovina d.o.o. Naslovna Sadržaj  English
 

TEŽ trgovina d.o.o.

 

Adresa
HR-10000 Zagreb
Folnegovićeva 10

 

Telefon
++385 0(1) 61 87 138
++385 0(1) 61 87 097

 

Fax
++385 0(1) 61 87 128

 

E-mail

Halogene žarulje

 

Halogene žarulje se izrađuju od kvarcnog stakla malih dimenzija karakterističnog cjevastog oblika. Zbog svojih većih svjetlosnih karakteristika i dužeg vijeka trajanja od standardnih žarulja halogene žarulje imaju vrlo široku primjenu. Koriste se za osvjetljavanje trgovina, izloga, izložbenih prostora, domaćinstava, hotelskih predvorja, sportskih igrališta, gradskih trgova i sl.

 

Halogene žarulje - JCDR - otvorene / Halogene žarulje - JCDR/C - zatvorene
Snaga (W) Napon (V) Trajnost (h) Kut zračenja (°) Jakost svjetlosti
u smjeru osi (cd)
Temp. boje (K) Podnožak d Max
(mm)
l Max
(mm)
Pakiranje (kom)
20 230 2000 40 220 2800 GU5.3/GX5.3 50,7 50 200
35 230 2000 40 400 2800 GU5.3/GX5.3 50,7 50 200
50 230 2000 40 650 2800 GU5.3/GX5.3 50,7 50 200
75 230 2000 40 1300 2800 GU5.3/GX5.3 50,7 50 200

 

Halogene žarulje - JCDR - bez zrcala - G9
Snaga (W) Napon (V) Svjet. tok (lm) Trajnost (h) Dimenzije l x d (mm) Izvedba Temp. boje (K) Podnožak Pakiranje (kom)
20 230 230 2000 43 x 14 bistra, mat 2800 G9 1000
40 230 460 2000 43 x 14 bistra, mat 2800 G9 1000
50 230 790 2000 51 x 14 bistra, mat 2800 G9 1000

 


 

Halogene žarulje - JDR - otvorene / Halogene žarulje - JDR/C - zatvorene
Snaga (W) Napon (V) Trajnost (h) Kut zračenja (°) Jakost svjetlosti
u smjeru osi (cd)
Temp. boje (K) Podnožak d Max
(mm)
l Max
(mm)
Pakiranje (kom)
35 230 2000 40 400 2800 E14/E27/GU10/GZ10 51 80/65 200
50 230 2000 40 650 2800 E14/E27/GU10/GZ10 51 80/65 200
75 230 2000 40 1300 2800 E14/E27/GU10/GZ10 51 80/65 200

 

Halogene žarulje - MR11 - otvorene / Halogene žarulje - MR11/C zatvorene
Snaga (W) Napon (V) Trajnost (h) Kut zračenja (°) Jakost svjetlosti
u smjeru osi (cd)
Temp. boje (K) Podnožak d Max
(mm)
l Max
(mm)
Pakiranje (kom)
20 12 3000 10 4800 2800 GU4 35,3 35 400
20 12 3000 20 1550 2800 GU4 35,3 35 400
20 12 3000 30 600 2800 GU4 35,3 35 400
35 12 3000 10 7000 2800 GU4 35,3 35 400
35 12 3000 20 2750 2800 GU4 35,3 35 400
35 12 3000 30 1300 2800 GU4 35,3 35 400

 


Halogene žarulje - MR16 - otvorene / Halogene žarulje - MR16/C zatvorene
Snaga (W) Napon (V) Trajnost (h) Kut zračenja (°) Jakost svjetlosti
u smjeru osi (cd)
Temp. boje (K) Podnožak d Max
(mm)
l Max
(mm)
Pakiranje (kom)
20 12 3000 12 3500 2800 GU5.3/GX5.3 50,7 48 200
20 12 3000 24 950 2800 GU5.3/GX5.3 50,7 48 200
20 12 3000 38 525 2800 GU5.3/GX5.3 50,7 48 200
35 12 3000 12 6000 2800 GU5.3/GX5.3 50,7 48 200
35 12 3000 20 3650 2800 GU5.3/GX5.3 50,7 48 200
35 12 3000 38 1450 2800 GU5.3/GX5.3 50,7 48 200
50 12 3000 12 8300 2800 GU5.3/GX5.3 50,7 48 200
50 12 3000 24 4400 2800 GU5.3/GX5.3 50,7 48 200
50 12 3000 30 2350 2800 GU5.3/GX5.3 50,7 48 200
50 12 3000 38 1450 2800 GU5.3/GX5.3 50,7 48 200
50 12 3000 60 750 2800 GU5.3/GX5.3 50,7 48 200
75 12 3000 14 8500 2800 GU5.3/GX5.3 50,7 48 200
75 12 3000 24 4300 2800 GU5.3/GX5.3 50,7 48 200
75 12 3000 38 2000 2800 GU5.3/GX5.3 50,7 48 200


Halogene žarulje - JC - bez zrcala - niskonaponske
Snaga (W) Napon (V) Trajnost (h) Svjetlosni tok (lm) Temp. boje (K) Podnožak Dužina (mm) Promjer (mm) Pakiranje (kom)
10 6 3000 130 2800 G4 32 8 1000
10 12 3000 130 2800 G4 32 8 1000
20 6 3000 280 2800 G4 32 8 1000
20 12 3000 350 2800 G4/GY6.35 32/44 8/10 1000
20 24 3000 300 2800 G4 32 8 1000
35 6 3000 650 2800 G5.3/GY6.35 44 10 1000
35 12 3000 650 2800 G5.3/GY6.35 44 10 1000
35 24 3000 650 2800 G5.3/GY6.35 44 10 1000
50 12 3000 1000 2800 G5.3/GY6.35 44 10 1000
50 24 3000 1000 2800 G5.3/GY6.35 44 10 1000
75 12 3000 1325 2800 G5.3/GY6.35 44 10 1000
75 24 3000 1325 2800 G5.3/GY6.35 44 10 1000
100 12 3000 2000 2800 G5.3/GY6.35 44 11.5 1000
100 24 3000 2000 2800 G5.3/GY6.35 44 11.5 1000
150 24 3000 2700 2800 G5.3/GY6.35 44 13 1000
250 24 3000 4500 2800 G5.3/GY6.35 58 13 1000

 


Halogene žarulje - linearne
Snaga (W) Napon (V) Trajnost (h) Svjetlosni tok (lm) Temp. boje (K) Podnožak Dužina (mm) Promjer (mm) Pakiranje (kom)
100 230 2000 1350 2800 R7s 78 8 500
150 230 2000 2100 2800 R7s 78 8 500
200 230 2000 3100 2800 R7s 78 8 500
250 230 2000 4000 2800 R7s 78 9 500
300 230 2000 4800 2800 R7s 118 8 500
500 230 2000 9500 2800 R7s 118 9 500
750 230 2000 15000 2800 R7s 189 10 200
1000 110/230 2000 22000/21000 2800 R7s 189 10 200
1000 230 2000 21000 2800 R7s 254 10 200
1500 230 2000 33000 2800 R7s 254 10 200
2000 230 2000 44000 2800 R7s 333 10 200