Tež trgovina d.o.o. Naslovna Sadržaj  English
 

TEŽ trgovina d.o.o.

 

Adresa
HR-10000 Zagreb
Folnegovićeva 10

 

Telefon
++385 0(1) 61 87 138
++385 0(1) 61 87 097

 

Fax
++385 0(1) 61 87 128

 

E-mail

Katalog


Izvori svjetlostI sa žarnom niti
Izvori svjetlosti sa žarnom niti postoje već preko 100 godina. Zbog svojih karakteristika: topla i ugodna boja, odsutnost treperenja, trenutno postizanje maksimalnog svjetlosnog toka, lakog rukovanja i ugradnje i danas su najrasprostranjeniji izvori svjetlosti u svijetu.
Ovisno o namjeni međusobno se razlikuju po obliku, veličini, izvedbi balona i konstrukciji žarne niti odnosno spirale.


Fluorescentne cijevi
Fluorescentne cijevi predstavljaju vrlo ekonomične izvore svjetlosti. Fluorescentne cijevi osiguravaju sigurno paljenje za napone 230V ±10% uz standardnu prigušnicu.
Za paljenje cijevi potrebni su starter i prigušnica ili elektronska predspojna naprava. Sigurno paljenje moguće je ostvariti jedino korištenjem odgovarajućeg startera. Preporučamo da se s istrošenom cijevi zamijeni i pripadajući starter.


Štedne žarulje
Štedna žarulja je izvor svjetlosti koji daje približno jednako onoliko svjetlosti koliko i obična žarulja, ali pritom troši puno manje električne energije uz nisko isijavanje topline i zagrijavanje, odnosno pet puta manje zagrijavanje. Štedne žarulje opremljene su elektroničkom predspojnom napravom koja garantira paljenje i gorenje bez treperenja.


Halogene žarulje

Halogene žarulje se izrađuju od kvarcnog stakla malih dimenzija karakterističnog cjevastog oblika. Zbog svojih većih svjetlosnih karakteristika i dužeg vijeka trajanja od standardnih žarulja halogene žarulje imaju vrlo široku primjenu. Koriste se za osvjetljavanje trgovina, izloga, izložbenih prostora, domaćinstava, hotelskih predvorja, sportskih igrališta, gradskih trgova i sl.


Visokotlačne žarulje s izbojem u plinu

Koriste se za rasvjetu velikih prostora gdje je važna kvaliteta svjetla i visoka razina rasvjetljenosti osobito za stadione, teniske terene, sportske dvorane, izložbene prostore i sl.


Starteri za FC cIjevi
Neki izvori svjetlosti na bazi izboja u plinu niskog ili visokog pritiska (fluorescentne cijevi, visokotlačne žarulje i sl.) moraju imati, da bi se mogli zapaliti, u svom strujnom krugu ugrađeni izvor visoko naponskih impulsa.

Takvi impulsi mogu se generirati pomoću tinjavog prekidača ili posebnog elektronskog sklopa, pa prema načinu izvedbe razlikujemo tinjave i elektroničke propaljivače.


Propaljivači za natrijeve i metalhalogene žarulje


Prigušnice


Tehničke upute
Želimo da vas naši proizvodi služe dugo i pouzdano. Da bismo to postigli, dajemo vam u ovom poglavlju dodatne podatke vezane za korištenje i osobitosti naših proizvoda, kako bi vam olakšali pravilan izbor.
Trajnosti izvora svjetlosti naznačene u ovom katalogu vrijede kada se isti koriste pri nazivnom naponu, na sobnoj temperaturi i nisu izloženi vibracijama.

Katalog proizvoda KATALOG PROIZVODA

Naš katalog proizvoda možete skinuti u PDF formatu ovdje.